PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

Aprende a dibujar con Andrew Loomis

Existen muchos manuales de dibujo con diferentes métodos para iniciarnos y perfeccionar nuestra تکنیک de representación. Uno de los primeros que recuerdo son los cuadernillos de dibujo del pintor Joan Ferrer Miró.

ویلیام Andrew Loomis fue un ilustrador de la primera mitad del siglo XX que, además de su obra gráfica, nos dejó una serie de libros para aprender a dibujar. El enfoque práctico de estos manuales junto a la gradual dificultad de los ejercicios propuestos son dos características que los hacen especialmente útiles para iniciarse en el dibujo con lápiz. En estos interesantes libros se dan claves de enorme interés para la creación de dibujos e ilustraciones:

Esquemas básicos para entender la figura humana, sus movimientos y diferentes posturas, permiten avanzar en la representación de complejas escenas.Un análisis detallado sobre iluminación con la determinación de las zonas de mayor iluminación y la obtención de sombras arrojadas aportará volumen y profundidad a las escenas.

Otra labor importante será la realización de composiciones basadas en escenas cotidianas.

Las diferentes técnicas para la representación del rostro humano forman parte de varios de sus estudios más interesantes.

El estudio del rostro bajo diferentes perspectivas nos permitirán representar variadas posiciones de los personajes, así como para caracterizar rasgos con diferentes edades y razas.

Los principales libros del autor fueron publicados por él en vida.

 • Fun with a Pencil (1939)
 • Figure Ndrawing for All it’s Worth (1943)
 • Creative Illustration(1947)
 • Successfull Drawing (1951)
 • Drawing te Head and Hands (1956)
 • The Eye of the Painter (1961)

Puedes encontrar los libros en formato PDF en muchos repositorios. Te puede interesar visitar estos otros blogs:

Aprende a ilustrar gratis: Los libros de Andrew Loomis

10 técnicas de dibujo artístico a lápiz, fáciles de dibujar para principiantes

¿Te apetece dibujar?

 

پست های مرتبط

 • پاول Kuczynski یک هنرمند متعهدپاول Kuczynski یک هنرمند متعهد ال ARTISTA inglés پاول Kuczynski ("پل Kuczynski") یکی از کسانی که نقد هنری اجتماعی خود را تبدیل است. در هنرهای زیبا فارغ التحصیل از آکادمی پوزنان, آدرس از 2004 تصاویر طنز, پاداش به تاریخ 92 premios y […]
 • منشا هندسه تصویری: رنسانس [ مدرسه ]منشا هندسه تصویری: رنسانس [ مدرسه ] یکی از بخش هایی از هندسه است که در نمایندگی های مربوط به هندسه تشریحی و توصیفی بیشتر شایع. کاری که دانش آموزان من انجام داده اند, برخی از آنها بر روی ریشه های هندسه های مختلف متمرکز شده است, مانند امروز من در حال حاضر […]
 • دوسطحی سیستم: پروجکشن از نقاط در هواپیمادوسطحی سیستم: پروجکشن از نقاط در هواپیما می تواند شما را از یک طرح از یک نقطه متعلق به طرح دیگری در هواپیما صاف به عنوان یکی از کامل دوسطحی دریافت? مثلا, si nos dan la proyección horizontal y la vertical de un plano y un punto en esta última ¿Cómo determinaríamos la proyección sobre el plano […]
 • مدارک تحصیلی از آزادی و محدودیت [مدرسه]مدارک تحصیلی از آزادی و محدودیت [مدرسه] Uno de los primeros conceptos que abordamos en las clases de geometría es el de restricciones y grados de libertad de una figura geométrica. Nos permite cuantificar la complejidad de la misma y el posible camino para su determinación geométrica en los problemas. دانش آموزان من […]
 • سایه ها بر روی تصاویر : ساختار اطلاعاتسایه ها بر روی تصاویر : ساختار اطلاعات اولین بار من تو را دیدم یک هنرمند نقاشی با مداد بر روی یک آبرنگ من می توانم سوال را اجتناب نیست: - چرا قرعه کشی در آبرنگ? به نظر می رسید نامناسب مخلوط کردن مواد. El respeto por cada uno de los campos del arte me impedía entender que se pudieran fusionar en […]
 • تعمیم مفهوم قدرتهندسه متری : تعمیم مفهوم “قدرت” مفهوم قدرت از یک نقطه از یک دایره بر اساس محصول از مهمترین و پایین تر از فاصله از یک نقطه به یک دور. این مقدار فاصله در رشته ای که شامل مرکز دایره و نقطه داده شده است, یعنی, به […]