PIZiadas گرافیک

PIZiadas گرافیک

دنیای من شوید.

مقدمه ای بر بلندر

مقدمه ای بر بلندر

Animación 3D y Software para animación de personajes: Blenderانیمیشن 3D و شخصیت نرم افزار انیمیشن: ماشین مخصوص مخلوط کردن

introducción al interface

مقدمه ای بر رابط کاربری

Interface de ventana

پنجره رابط

Crear Ventanas y Asignar Vistas

ایجاد پنجره و تعیین نمایش ها

Aliasing y antialiasing en Blender

به عنوان مثال خوش نما سازی Y EN بلندر

بلندر 2.66a میانبرهای صفحه کلید

بلندر 2.66a میانبرهای صفحه کلید

Usar una imagen de fondo

استفاده از یک تصویر پس زمینه

Blender “latest build” vs “official build”

بلندر "ساخت" در مقابل "رسمی ساخت"

Presente y futuro inmediato de Blender : Pelo y partículas

آینده در حال حاضر و فوری بلندر : مو و ذرات

تغییر زبان در بلندر

تغییر زبان در بلندر

PIXAR y su Lámpara saltarina, Luxo Jr

استودیوهای انیمیشن پیکسار و لامپ پریدن, LUXO جونیور

Blender