PIZiadas الرسم

PIZiadas الرسم

بلدي العالم هو فيه..

تتحول @ Historiade [مورف Sqirlz]

Asesor fiscal y laboral. Amante de la Historia, la lectura y el deporte. Racionalizo cuando mi naturaleza heterodoxa me lo permite

Enlace a galeria de Morphings

ir a galeria de Morphings